Perły architektoniczne Dolnego Śląska

Dolny Śląsk jest regionem wyjątkowo bogatym w perły architektury gotyckiej i barokowej. Do najcenniejszych obiektów barokowych na terenie Dolnego Śląska należy opactwo cystersów we wsi Krzeszów. Opactwo powstało w XIII wieku, początkowo było opactwem benedyktyńskim, od roku 1292 należało do zakonu cystersów.

W wieku XVII i XVIII opactwo zostało przebudowane, wówczas otrzymało zachowany do dzisiaj wygląd. Najpiękniejszą budowlą w opactwie jest barokowy kościół o wspaniałej fasadzie i bardzo pięknym, bogatym wystrojem w stylu barokowym i rokokowym. Za prezbiterium kościoła znajduje się kaplica w stylu późnobarokowym.http://maio360.pl/ Jest to kaplica-mauzoleum książąt świdnickich. Wędrując po Dolnym Śląsku koniecznie trzeba odwiedzić Świdnicę. Na terenie tego miasta znajduje się bardzo cenny zabytek: w latach 1656- 1658 na terenie Świdnicy został zbudowany kościół w stylu barokowym, jeden z dwóch Kościołów Pokoju. Kościół w Świdnicy ma konstrukcję szkieletową. Drugi z Kościołów Pokoju także o konstrukcji szkieletowej znajduje się w Jaworze. Budowę kościoła w Jaworze rozpoczęto 2 lata wcześniej. Oba zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO. Nad rzeką Oławą położony jest Henryków z XIII-wiecznym opactwem cystersów. W opactwie tym powstała słynna Księga Henrykowska. To w tej księdze zostało zapisane pierwsze zdanie w języku polskim. Oryginał księgi przechowywany jest w Muzeum Archidiecezjalnym, którego siedzibą jest Wrocław, w opactwie pozostała jej kopia. Założycielem Henrykowa był książę Henryk Brodaty.

Źródło informacji: http://maio360.pl/