Agile i inne fremeworki

Agile to podejście zwinne do wytwarzania oprogramowania określone w Agile Manifesto i dwunastu zasadach Agile. Istnieje kilka sposobów na realizację Agile Manifesto, między innymi Kanban, Lean Startup, Scrum. Ten ostatni zdaniem ekspertów całkowicie zdominował Agile.

Fremeworki takie jak np. scaled agile

scaled agile frameworkChoć Scrum określa zasady pracy dla kilkuosobowego zespołu pod przewodnictwem Scrum Master-a to coraz częściej próbuje się wprowadzić projekty Agile dla kilkudziesięcioosobowych, a nawet dla kilkutysięcznych grup. Oczywiście w tak wielkiej skali nie jest możliwe przeprowadzanie pierwotnej wersji Scrum, dlatego też poszukuje się metod na dostosowanie Scrum do takich warunków, tak aby umożliwić komunikację, zarządzanie i efektywne wprowadzanie zmian dla tak dużych grup. Dlatego coraz częściej mówi się o Scaled Agile Framework. Model ten bazuje na wybranych praktykach Agile, w tym Scrumie i Kanbanie. Choć niektórzy krytykują SAF między innymi za niewypełnianie najważniejszych zasad Agile Manifesto, to i tak coachowie Agile pomagają firmom i zespołom zidentyfikować ich potrzeby i dobrać odpowiednie metody pracy w oparciu o wartości Lean i Agile. Ponieważ coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na wprowadzenie właśnie Scaled Agile Framework to praktyka pokaże czy jest to rozwiązanie skuteczne i efektywne na dużą skalę i czy przynosi oczekiwane efekty. Jeśli tak nie będzie to z pewnością powstaną kolejne pomysły na to jak usprawnić pracę tak dużych zespołów.

Jedno jest pewne, Agile, Kanban, Lean, Scrum przynoszą bardzo dobre efekty i są coraz chętniej wdrażane, dlatego warto dowiedzieć się o tym jak najwięcej, a w przypadku trudności ze zrozumieniem i wdrożeniem tych praktyk, warto skorzystać z pomocy doświadczonego w tej dziedzinie coacha.